Irakasleen formakuntza :: Hezkuntza, Psikopedagogia

Heziketa afektiboa genero ikuspegitik I. Proiektua.

 • Hasiera-data: 2017(e)ko urtarrilaren 9a
 • Amaiera-data: 2017(e)ko uztailaren 21a
 • Tokia: Hainbat toki
 • Ordutegia: astean zehar. 17:30-20:00
 • Izaera: Erdi presentziala
 • Ordu kopurua: 160.00 ordu

 

Proiektu honen bitartez, hezkuntza afektibo-emozionaletik hezkidetza lantzeko proiektuak diseinatu eta ezarriko ditugu. Horretarako, saio teorikoetan eduki teoriko-praktikoak eta gaiari buruzko literatura akademikoa landuko ditugu, besteak beste, hezitzaileek eskuratuko dituzte hezkidetza ezartzeko gakoak eta jarraibideak, erabakiak hartzeko prozesuak eta praktika kritikoki aztertzeko konpetentziak. Ondoren, urtean zehar egindako diagnostiko batetik abiatuta, haurreskolako Hezkidetza proiektua diseinatu, planifikatu eta martxan jarriko da.

Irakaslea

Helburuak

Honako helburu orokorrak erdietsi nahi ditu ikastaro honek:

 1.  Haur txikien identitatearen garapena eta genero identitatearen garapenaren prozesua ezagutu eta kritikoki aztertu.
 2. Haur txikien prozesu emozional, afektibo eta soziala ulertu; txikien autonomia eta segurtasun afektiboa zein emozionala garatzeko bideak kritikoki aztertuz.
 3.  Hezkidetza kontzeptua ezagutu, ulertu, baloratu eta, bereziki, gaiaren inguruan hausnartu.
 4.  Heziketa afektibo-emozionala eta praktika hezkidetzailea garatzeko bitartekoak ezagutu eta aurrera eramateko proiektuak diseinatu eta ezarri.

Edukiak

Edukiak 5 multzo nagusitan banatu ditugu:

 1.  Generoaren transmisioa. Genero sistemaren adierazpenak gaur egungo jendartean; genero mugak eta gaitasunen banaketa. Feminitatearen eta maskulinitatearen esanahiak gure kulturan, eta horien transmisioa.
 2. Genero sistema haur txikien nortasunaren eraikuntzan. Helduon jarreren eta jardueraren azterketa eta horien eragina identifikatzeko jarduerak. Identitate sexuala eta genero rolen ezarpena haur txikien kasuan.
 3. Hezkidetza. Hezkuntza helburuak eta funtzioak, konpetentziak eta baloreak. Hezkuntza baliabideak eta antolaketaren azterketa: kantuak, ipuinak, jostailuak, espazioak eta denborak, metodologiak, eta abar.
 4. Heziketa afektiboa. Genero diskriminazioa gainditzeko identitatearen garapen integrala eta positiboa; garapen afektibo-emozionala. Haur txikien (0-6) garapen afektibo, emozional eta soziala. Sentimenduen adierazpena eta errespetua, parte-hartzea, elkartasuna, harreman afektiboak eta sozialak lantzeko bideak.
 5. Hezkidetza Proiektuak. Proiektuaren oinarriak (diagnosia, helburuak, konpetentziak, planifikazioa eta ebaluazioa). Arazoen identifikazioa eta hipotesien sistematizazioa. Estrategien lanketa. Planifikazioa eta ebaluazio mekanismoak.

Metodologia

Hezitzaile bakoitzak 40 orduko lana egingo du. 12 ordu aurrez-aurreko saioetan (5 saio), 8 ordu on-line, 5 ordu behaketarako eta 15 ordu proiektua diseinatzen eta ezartzen.

 A) Aurrez aurreko saioak:

 1. Taldea (Araba): urtarrilak 18, martxoak 1, 29, maiatzak 3 eta ekainak 28
 2. Taldea (Bizkaia): urtarrilak11, otsailak 22, martxoak 27, maiatzak 10 eta ekainak 26
 3. Taldea (Tolosa): urtarrilak 9, otsailak 20, martxoak 20, maiatzak 8 eta ekainak 19
 4. Taldea (Donostia): urtarrilak 16, otsailak 22, martxoak 27, maiatzak 10 eta ekainak 26

B) Proiektua:

Proiektuaren bitartez, aurrez-aurreko saioetan landutako eduki teoriko praktikoak praktikan jarriko ditugu.

Talde lana:

On line gela birtualaz baliatuko gara

UEUren Ikasgela Birtualaren bidez landuko da.

C) Proiektuaren lanketarako orduak.

Hezitzaileek haien kabuz antolatu beharko dute denbora hau.

D) Lan pertsonala

Lan pertsonala gai bakoitzari lotua izango da. 18 ordu aurreikusten dira.

Nori zuzendua

Haurreskolen Partzuergoko hezitzaileei.